Pages

April 5, 2011

Siapa MELAYU?

PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN - PERKARA 160 (2):

"Melayu" ertinya seseorang yang menganuti ugama Islam, lazim bercakap Bahasa Melayu, menurut adat istiadat melayu dan-

(a) lahir, sebelum Hari Merdeka, di Persekutuan atau di Singapura, atau ibu atau bapanya telah lahir di Persekutuan atau di Singapura, atau pada hari Merdeka itu, ia adalah berdomisil di Persekutuan atau di Singapura; atau

(b) ia adalah keturunan seseorang yang tersebut

Itu jer.